Kompleksowy System Rekrutacji do szkół podstawowych

Elektroniczny system rekrutacji do szkoły podstawowej

Kompleksowy system rekrutacji do szkół podstawowych Asseco wspiera proces naboru kandydatów do placówek oświatowych.

Narzędzie automatycznie rozróżnia dwa rodzaje kandydatów: dzieci z obwodu szkoły oraz dzieci spoza obwodu szkoły. System na bieżąco aktualizuje listę dzieci z obwodu. Umożliwia integrację z bazą ewidencji ludności gminy oraz definicjami obwodów szkolnych. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły są automatycznie dopisywane na podstawie adresu wskazanego we wniosku rekrutacyjnym. Dzięki temu platforma pozwala na przygotowanie aktualnej listy dzieci, które podlegają obowiązkowi szkolnemu. 

System rekrutacji zbudowany jest z dwóch uzupełniających się aplikacji wewnętrznej skierowanej do użytkowników ze szkół i organu prowadzącego oraz publicznej adresowanej do rodziców.

System rekrutacji dla szkół podstawowych konfigurowany jest w następujących obszarach:

 • definicji kryteriów, liczby punktów, 
 • terminarza, wymaganych dokumentów, 
 • komunikatów systemowych, 
 • dodatkowych pól oferty tworzonej przez placówki, 
 • edytowalnych elementów formularzy i druków, 
 • zasad rekrutacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
 • zasad rekrutacji dzieci spoza gminy, 
 • zasad rekrutacji do oddziałów sportowych (klasy I lub np. klasy IV), 
 • zasad rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych (klasy VII), 
 • informacji zamieszczanych w części publicznej systemu, 
 • sposobu tworzenia list dzieci obwodowych (na podstawie bazy meldunkowej, na podstawie adresu, import list przez szkoły). 

Elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych może być łatwa i bezpieczna

Sprawdź, dlaczego warto wybrać system rekrutacji dla szkół podstawowych Asseco.

Dzięki naszej platformie rekrutacyjnej do szkoły podstawowej proces naboru prowadzisz całkowicie w formie elektronicznej. Tworzysz przejrzyste zasady dotyczące procesu rekrutacji w jednym miejscu oraz elastyczną ofertę dostosowaną do potrzeb szkół. Publikujesz aktualne informacje o wolnych miejscach i wysyłasz wiadomości do rodziców o wynikach rekrutacji.

System automatyczne wskazuje szkołę obwodową na podstawie adresu zamieszkania dziecka i gwarantuje miejsce dla kandydatów obwodowych. Realizuje automatyczną kwalifikację na podstawie punktów dzieci spoza obwodu. Wspiera rekrutację dzieci ze specjalnymi potrzebami. Likwiduje „blokowania miejsc” w wielu szkołach. Umożliwia podpisywanie wniosków Profilem Zaufanym, dzięki integracji z login.gov.pl. Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych.

Poznaj kluczowe funkcjonalności systemu rekrutacji dla szkół podstawowych od Asseco

1

Funkcjonalności dla samorządów

 • Weryfikacja ofert placówek i kontrola limitu miejsc. 
 • Przygotowanie kilku wersji symulacji przyznania miejsc do szkoły podstawowej. 
 • Dostęp do raportów i zestawień prezentujących dane z całości przebiegu procesu rekrutacji.  
 • Komunikacja z placówkami i mieszkańcami za pomocą systemowego komunikatora. 
 • Dodawanie treści informacyjnej dla rodziców na stronie publicznej.
1

Funkcjonalności dla rodziców

 • Prezentacja zasad i terminów rekrutacji do szkół oraz oferty online w jednym miejscu. 
 • Elektroniczna rejestracja zgłoszenia lub wniosku. 
 • Wskazanie szkoły obwodowej na podstawie adresu wprowadzonego podczas rejestracji. 
 • Dodawanie wymaganych załączników i podpisywanie ich Profilem Zaufanym. 
 • Dostęp do wprowadzonych danych na każdym etapie rekrutacji. 
 • Elektroniczne potwierdzanie woli uczęszczania do szkoły podstawowej.
1

Funkcjonalności dla szkoły

 • Przygotowanie oferty rekrutacyjnej.
 • Akceptacja wniosków lub zwrócenie do poprawy nieprawidłowych.
 • Uzupełnianie wyników klasyfikujących do klas sportowych/dwujęzycznych.
 • Przydzielenie dzieci z orzeczeniem do oddziałów integracyjnych.
 • Weryfikacja kandydatów z tą samą liczbą punktów.
 • Prezentacja wyników na wydrukach zgodnych z prawem oświatowym.
 • Dostęp do raportów i zestawień zawierających dane o rekrutacji.
 • Wprowadzanie dzieci w trybie odwoławczym.
 • Eksport danych do innych systemów w postaci pliku SOU.

Chcesz wdrożyć system rekrutacji do szkoły podstawowej?

Napisz do nas.
Skontaktuj się

Zobacz, jak wygląda elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych

Poznaj wszystkie etapy naboru dzieci do szkół podstawowych. Zobacz, jak system Asseco wspiera nabór kandydatów do szkół.

 1. Przygotowanie oferty rekrutacyjnej przez dyrektorów szkół. 
 2. Elektroniczna rejestracja wniosków na koncie rodzica. 
 3. Automatyczne przypisanie szkoły obwodowej do zgłoszonego dziecka. 
 4. Przeprowadzenie dodatkowych postępowań do oddziałów sportowych/dwujęzycznych. 
 5. Weryfikacja i zatwierdzenie wniosków przez szkołę pierwszej preferencji. 
 6. Przeprowadzenie wielu symulacji naboru do szkół podstawowych. 
 7. Wykonanie automatycznego przydziału dzieci do szkół na podstawie przyznanych punktów. 
 8. Publikowanie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów. 
 9. Potwierdzanie woli zapisu przez pracownika szkoły lub rodzica. 
 10. Publikowanie listy przyjętych i nieprzyjętych osób. 
 11. Wykonanie procedury odwoławczej dla kandydatów przyjętych lub powtarzających klasę. 
 12. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca w szkołach podstawowych. 

Jeżeli interesuje Cię wdrożenie naszego systemu – skontaktuj się z nami!

Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.

Dziękujemy! Twoja wiadomość została odebrana! Niebawem się z Tobą skontaktujemy.
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.