Kompleksowy System Rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Bezpieczna rekrutacja online do szkoły ponadpodstawowej

Kompleksowy system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Asseco wspiera nabór kandydatów do placówek oświatowych. Konfigurowany jest w zależności od potrzeb danego samorządu oraz ustalonych zasad i terminów rekrutacji.

Narzędzie automatycznie wylicza punkty kandydata na podstawie wprowadzonych ocen, wyników ze sprawdzianu ósmoklasisty oraz jego osiągnięć. Narzędzie gwarantuje jasne i przejrzyste zasady procesu naboru. Zapewnia pełne bezpieczeństwo gromadzonych i przesyłanych informacji, które są szyfrowane. Elastyczny mechanizm nadawania uprawnień umożliwia kontrolowanie dostępu do poszczególnych modułów i funkcjonalności.

System zbudowany jest z dwóch uzupełniających się części wewnętrznej, skierowanej do użytkowników ze szkół i organu prowadzącego oraz publicznej, adresowanej do kandydatów i rodziców.

Rozwiązanie obsługuje wszystkie typy szkół ponadpodstawowych, tj.:

 • czteroletnie liceum ogólnokształcące, 
 • pięcioletnie technikum, 
 • trzyletnią branżową szkołę I stopnia, 
 • dwuletnią branżową szkołę II stopnia.

Wspólna elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych dla całego samorządu

Wybierz współpracę z wiarygodnym dostawcą oprogramowania Asseco - Liderem Cyfryzacji w Polsce.

Asseco posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu oprogramowania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Realizujemy wdrożenia wspólnej platformy do rekrutacji dla wszystkich samorządów z danego województwa, przy jednoczesnym zachowaniu autonomii. Realizujemy również wspólne wdrożenia z jednostkami niepublicznymi.

Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych daje samorządom wiele korzyści, m.in.:

 • ułatwia tworzenie oferty edukacyjnej w szkołach, 
 • eliminuje zjawisko blokowania miejsc w wielu placówkach, 
 • zwiększa liczbę przyjętych kandydatów, 
 • minimalizuje rekrutację uzupełniającą. 

Bezpieczna i elektroniczna rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej

Sprawdź, dlaczego warto wybrać oprogramowanie do rekrutacji Asseco.

Dzięki naszej platformie rekrutacyjnej do szkół ponadpodstawowych proces rekrutacji przeprowadzisz całkowicie w formie elektronicznej. System umożliwia tworzenie elastycznej oferty dostosowanej do potrzeb szkół ponadpodstawowych. Pozwala publikować przejrzyste zasady procesu rekrutacji w jednym miejscu. Wspiera także rekrutację dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Rozwiązanie dokonuje również automatycznej kwalifikacji na podstawie przyznanych punktów. Likwiduje „blokowania miejsc” w wielu szkołach. Umożliwia publikowanie aktualnej informacji o wolnych miejscach i wysyłanie wiadomości do rodziców o wynikach rekrutacji. Pozwala na podpisanie wniosku Profilem Zaufanym, dzięki integracji z  login.gov.pl. Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych.

Poznaj funkcjonalności platformy rekrutacyjnej do szkół ponadpodstawowych Asseco

1

Funkcjonalności dla samorządów

 • Weryfikacja ofert szkół ponadpodstawowych i kontrola limitu miejsc. 
 • Przygotowanie kilku wersji symulacji przyznania miejsc do szkół.   
 • Dostęp do raportów i zestawień prezentujących dane z całości przebiegu procesu rekrutacji.  
 • Komunikacja z placówkami i mieszkańcami za pomocą systemowego komunikatora. 
 • Dodawanie treści informacyjnej dla rodziców i kandydatów na stronie publicznej.
1

Funkcjonalności dla rodziców

 • Prezentacja zasad i terminów rekrutacji do szkół oraz oferty online w jednym miejscu. 
 • Elektroniczna rejestracja wniosku oraz kontynuacji. 
 • Dodawanie wymaganych załączników i podpisywanie ich Profilem Zaufanym. 
 • Dostęp do wprowadzonych danych na każdym etapie rekrutacji. 
 • Elektroniczne potwierdzanie woli uczęszczania kandydatów do wybranej szkoły ponadpodstawowej.

1

Funkcjonalności dla szkół ponadpodstawowych

 • Przygotowanie i opublikowanie oferty rekrutacyjnej.
 • Zatwierdzanie wniosków lub zwrócenie nieprawidłowych do poprawy.
 • Dodatkowy nabór do klas sportowych, dwujęzycznych, mistrzostwa sportowego, międzynarodowych i innych.
 • Kwalifikacja dzieci z orzeczeniem do oddziałów integracyjnych.
 • Weryfikacja kandydatów z tą samą liczbą punktów.
 • Prezentacja wyników rekrutacji w postaci gotowych wydruków.
 • Dostęp do raportów i zestawień prezentujących dane z rekrutacji.
 • Wprowadzanie kandydatów w trybie odwoławczym.
 • Eksport danych do innych systemów w postaci pliku SOU.

Chcesz wdrożyć elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych?

Napisz do nas.
Skontaktuj się

Etapy rekrutacji online w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

 1. Tworzenie oferty edukacyjnej przez pracowników placówek oświatowych. 
 2. Wprowadzenie rezerwacji dla uczniów drugorocznych. 
 3. Elektroniczna rejestracja wniosków na koncie rodzica. 
 4. Przeprowadzenie dodatkowych sprawdzianów w szkołach prowadzących klasy sportowe, dwujęzyczne, międzynarodowe czy mistrzostwa sportowego. 
 5. Przeprowadzenie weryfikacji wniosków zarejestrowanego w panelu publicznym. 
 6. Zmiana listy preferowanych szkół i oddziałów przez rodzica zalogowanego na swoim koncie. 
 7. Wprowadzanie ocen, wyników egzaminu Ósmoklasisty i osiągnięć.
 8. Wykonanie wielu symulacji automatycznego naboru kandydatów. 
 9. Automatyczny przydział kandydatów do szkół. 
 10. Publikowanie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów. 
 11. Potwierdzenie woli zapisu do szkoły ponadpodstawowej. 
 12. Udostępnienie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 
 13. Zrealizowanie procedury odwoławczej dla kandydatów przyjętych do placówki. 
 14. Zorganizowanie rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych.

Jeżeli interesuje Cię wdrożenie naszego systemu – skontaktuj się z nami!

Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.

Dziękujemy! Twoja wiadomość została odebrana! Niebawem się z Tobą skontaktujemy.
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.