Zapisy do placówek wychowania pozaszkolnego

Skuteczna i bezpieczna rekrutacja online na zajęcia pozalekcyjne

Kompleksowy System Rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego Asseco wspiera proces zapisu online na zajęcia pozalekcyjne. Narzędzie na podstawie wprowadzonych kryteriów rekrutacji automatycznie wylicza kandydatom punkty. Proces naboru przebiega według etapów i terminów ustalonych w harmonogramie. Po zakończeniu etapu gromadzenia i weryfikacji danych, system przydziela kandydatów na wybrane zajęcia dodatkowe. Dokonuje tego na podstawie uzyskanych wyników oraz wskazanych preferencji. 

System zapewnia pełne bezpieczeństwo gromadzonych i przesyłanych informacji. Każdy użytkownik posługuje się programem przy użyciu indywidualnego konta. Rozwiązanie zbudowane jest z dwóch uzupełniających się części wewnętrznej, skierowanej do pracowników placówek wychowania pozaszkolnego oraz publicznej, dedykowanej dla kandydatów na zajęcia dodatkowe.

Osoby biorące udział w rekrutacji za pomocą strony internetowej mogą zapoznać się z:

 • zasadami i harmonogramem rekrutacji, 
 • ofertami zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, 
 • oraz zarejestrować swój wniosek.

Postaw na elektroniczne zapisy na zajęcia dodatkowe

Zobacz, dlaczego warto wybrać oprogramowanie wspierające zapisy do placówek pozaszkolnych.

Dzięki naszej platformie rekrutacyjnej na zajęcia dodatkowe zyskujesz narzędzie, które pozwala na przeprowadzenie procesu rekrutacji całkowicie w formie elektronicznej.  System umożliwia tworzenie elastycznej oferty dostosowanej do indywidualnych potrzeb placówki pozaszkolnej. Zapewnia publikowanie przejrzystych zasad procesu rekrutacji w jednym miejscu.
Rozwiązanie pozwala na utworzenie jednego konta dla kandydatów do zapisu na zajęcia nowe i kontynuowane. Na koncie publikowane są informacje o wyznaczonym terminie przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień kierunkowych oraz liczbie wolnych miejsc. Składany elektronicznie wniosek może być podpisany Profilem Zaufanym, dzięki integracji z login.gov.pl. Do rodziców wysyłane są wiadomości e-mail dotyczące statusu wniosku oraz wyników rekrutacji.

Narzędzie posiada moduł pracy bieżącej, pozwalający prowadzić ciągłą ewidencję wychowanków. Użytkownicy platformy mogą komunikować się z uczestnikami zajęć, tj. wysyłać im informacje np. o odwołanych zajęciach. Pracownicy prowadzący zajęcia mają ograniczony dostęp do systemu, widzą tylko dane dotyczące swoich grup. Rozwiązanie zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych.

Sprawdź funkcjonalności Kompleksowego systemu rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego Asseco

1

Funkcjonalności dla samorządów

 • Weryfikacja ofert placówek pozaszkolnych i kontrola limitu miejsc. 
 • Przygotowanie kilku wersji symulacji przyznania miejsc na zajęcia dodatkowe. 
 • Dostęp do raportów i zestawień prezentujących dane z procesu rekrutacji. 
 • Komunikacja z placówkami i mieszkańcami za pomocą systemu. 
 • Dodawanie treści informacyjnej dla kandydatów na stronie publicznej.

1

Funkcjonalności dla rodziców

 • Prezentacja oferty, zasad i terminów rekrutacji na zajęcia dodatkowe w jednym miejscu. 
 • Elektroniczna rejestracja wniosku oraz kontynuacji uczestnictwa w zajęciach dodatkowych. 
 • Dodawanie wymaganych załączników i podpisywanie ich Profilem Zaufanym. 
 • Dostęp do wprowadzonych danych na każdym etapie rekrutacji. 
 • Elektroniczne potwierdzanie woli uczęszczania do grupy zajęciowej.
1

Funkcjonalności dla placówek wychowania pozaszkolnego

 • Przygotowanie oferty rekrutacyjnej zajęć dodatkowych.
 • Zatwierdzanie kontynuacji w poszczególnych grupach zajęciowych.
 • Akceptacja wniosków lub zwrócenie do poprawy nieprawidłowych.
 • Uzupełnianie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych.
 • Dostęp do wydruków zgodnych z prawem oświatowym.
 • Wprowadzanie do systemu danych dzieci w trybie odwoławczym.
 • Publikowanie harmonogramu dot. sprawdzianów uzdolnień kierunkowych.
 • Zamieszczanie informacji na koncie kandydata o terminie testu.
 • Ograniczony dostęp dla prowadzących (widoczność tylko swoich grup).
 • Powiadomienia e-mail dot. statusu wniosku oraz wyników rekrutacji.
 • Ewidencja uczestników i komunikacja w module pracy bieżącej (np. informacja o odwołanych zajęciach).

Chcesz wdrożyć system rekrutacji na zajęcia dodatkowe dla uczniów?

Napisz do nas.
Skontaktuj się

Etapy rekrutacji online w rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego

Kompleksowy System Rekrutacji na zajęcia dodatkowe Asseco wspiera każdy etap naboru kandydatów do placówek pozaszkolnych.

 1. Wprowadzanie oferty zajęć dodatkowych przez pracownika placówki wychowania pozaszkolnego. 
 2. Rejestracja na stronie publicznej deklaracji kontynuacji uczestnictwa w zajęciach dodatkowych. 
 3. Elektroniczna rejestracja wniosków ze wskazaniem wybranych zajęć pozalekcyjnych. 
 4. Weryfikacja wniosków przez placówkę wychowania pozaszkolnego. 
 5. Wprowadzanie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych. 
 6. Przeprowadzenie wielu symulacji automatycznego naboru do placówek pozaszkolnych. 
 7. Automatyczne przydzielanie kandydatów na zajęcia dodatkowe. 
 8. Publikowanie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów. 
 9. Potwierdzanie woli zapisu do grupy zajęciowej przez pracownika lub przez rodzica. 
 10. Publikowanie listy przyjętych i nieprzyjętych osób. 
 11. Wykonanie procedury odwoławczej dotyczących kandydatów przyjętych do placówki. 
 12. Udostępnianie aktualizowanej na bieżąco listy wolnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej. 
 13. Przeprowadzenie rekrutacja dzieci na wolne miejsce na zajęcia dodatkowe.

Jeżeli interesuje Cię wdrożenie naszego systemu – skontaktuj się z nami!

Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.

Dziękujemy! Twoja wiadomość została odebrana! Niebawem się z Tobą skontaktujemy.
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.