Asseco Data Systems w Brukseli dyskutuje o praktyce wdrożenia eIDAS.

30/6/2016

P_20160630_110437_1|P_20160630_110437|P_20160630_120031|P_20160630_140248|P_20160630_180150|P_20160630_101952

30 czerwca 2016 roku, na dzień przed wejściem eIDAS w życie, w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele KE, kluczowi europejscy dostawcy usług zaufania (w tym Asseco Data Systems) wraz przedsiębiorstwami wykorzystującymi te usługi w biznesie (m.in. banki, twórcy oprogramowania, administracja publiczna) debatowali nad procesami wdrażania eIDAS w państwach członkowskich EU.

Prelegenci zgodnie podkreślali, że tylko prawidłowo zbalansowany ekosystem dostawców i odbiorców usług zaufania zagwarantuje powszechne ich wykorzystanie. Jako że dostawcy są już gotowi potrzeba impulsu popytowego, który zagwarantować ma zamawianie usług zaufania przez administrację publiczną. Taki impuls do rozwoju cyfrowej gospodarki opartej na usługach zaufania dał cytowany wielokrotnie podczas konferencji rząd Estonii – reprezentowany na konferencji przez Kaję Kallas. Dzięki wsparciu państwa w początkowej fazie wdrażania usług, obecnie korzysta z nich większość obywateli nie tylko w kontakcie z administracją, ale przede wszystkim w operacjach B2B i B2C.Drugim istotnym czynnikiem mającym wpłynąć na rozwój usług zaufania jest przeorientowanie biznesu tak, by w jego centrum był użytkownik końcowy. W związku z tym oczekuje się że na rynku dostępne będą usługi proste w użyciu, możliwe do uruchomienia i wykorzystania ad-hoc. “Let’s talk about people – not technology” – to motto zaproponowane przez Pascala Brasseur z BNP Paribas (Head of Business Line) stało się jednym z motywów przewodnich spotkania.Komisja Europejska reprezentowana przez Paula Timmersa (Director) i Andrea Servida (szef eIDAS Task Force), na dzień przed wejściem eIDAS w życie, podziękowała wszystkim obecnym i nieobecnym za wkład w opracowanie rozporządzenia. Podkreślono, że osoby odpowiedzialne za wdrożenie eIDAS nie kończą swojej pracy, gdyż wszystkich nas czeka gorący okres wspierania realnego wykorzystania usług zaufania w gospodarkach EU w celu budowy jednolitego rynku cyfrowego opartego na innowacjach (np. connected cars, internet-of-things, mobile).