proCertum Form

O PRODUKCIE

proCertum Form to oprogramowanie, które umożliwia bezpieczne przesyłanie dowolnych dokumentów elektronicznych z wielu lokalizacji (np. oddziałów firmy) do centralnego serwera. Rozwiązanie to składa się z dwóch podstawowych modułów bazujących na architekturze klient – serwer.

 • proCertum Form Sender jest to aplikacja pracująca po stronie klienta, umożliwiającą zaszyfrowanie, znakowanie czasem, podpisanie i bezpieczne wysłanie plików utworzonych przez inne aplikacje.
 • proCertum Form Receiver – aplikacja pracująca po stronie serwera, odpowiedzialna za odbiór i deszyfrowanie plików, weryfikację podpisu elektronicznego oraz dalszą dystrybucję danych zgodnie ze definiowanymi wcześniej schematami działania.

Więcej info na: http://certum.pl/certum/cert,oferta_proCertumForm.xml

TECHNOLOGIA
 • system operacyjny: Windows (proCertum Form Sender)
 • system operacyjny: Windows (proCertum Form Receiver)
 • system operacyjny: Windows (proCertum Form PU Configurator)- część kliencka
 • system operacyjny: Linux (proCertum Form PU Configurator) – część serwerowa
 • serwer www: Apache,
 • baza danych SQL: FireBird
 • PHP: język skryptowy PHP
DANE KONTAKTOWE

Infolinia Certum:

 

Nasi konsultanci są dostępni w dniach roboczych (pon-pt) w godzinach 6-18:

 

801 540 340 (tel. stacjonarnych)*

+48 91 4801 340 (tel. komórkowych)*

więcej na stronie www

 

* – stawka za minutę połączenia zgodnie z cennikiem operatora

KORZYŚCI

Automatyzacja

 

Dzięki proCertum Form możliwa jest automatyzacja procesu przesyłania i odbioru, dużych ilości dokumentów pochodzących od różnych nadawców i z różnych lokalizacji.

Wysokie bezpieczeństwo

System proCertum Form zapewnia wysokie bezpieczeństwo, gwarantuje integralność i poufność przesyłanych dokumentów.

Eliminacja błędów pracy manualnej

 

Dzięki proCertum Form możliwe jest wyeliminowanie pomyłek pojawiających się przy manualnej obsłudze procesu wymiany dokumentów elektronicznych i ich redystrybucji.

Minimalizacja kosztów 

System proCertum Form pozwala zminimalizować koszty, będące wynikiem skrócenia czasu obsługi procesu wymiany dokumentów i ograniczenie liczby błędów.

Wiarygodna identyfikacja autora dokumentu

System proCertum Form pozwala na wiarygodną identyfikację autora dokumentu elektronicznego.

Niezaprzeczalność nadania i odbioru

System proCertum Form zapewnia jednoznaczną identyfikację procesu nadania i odbioru dokumentu elektronicznego.

OFERTA

Wycena przygotowywana indywidualnie pod Klienta.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI