proCertum Form

O PRODUKCIE

proCertum Form to oprogramowanie, które umożliwia bezpieczne przesyłanie dowolnych dokumentów elektronicznych z wielu lokalizacji (np. oddziałów firmy) do centralnego serwera. Rozwiązanie to składa się z dwóch podstawowych modułów bazujących na architekturze klient – serwer.

  • proCertum Form Sender jest to aplikacja pracująca po stronie klienta, umożliwiającą zaszyfrowanie, znakowanie czasem, podpisanie i bezpieczne wysłanie plików utworzonych przez inne aplikacje.
  • proCertum Form Receiver – aplikacja pracująca po stronie serwera, odpowiedzialna za odbiór i deszyfrowanie plików, weryfikację podpisu elektronicznego oraz dalszą dystrybucję danych zgodnie ze definiowanymi wcześniej schematami działania.

Więcej info na: http://certum.pl/certum/cert,oferta_proCertumForm.xml

TECHNOLOGIA
  • system operacyjny: Windows (proCertum Form Sender)
  • system operacyjny: Windows (proCertum Form Receiver)
  • system operacyjny: Windows (proCertum Form PU Configurator)- część kliencka
  • system operacyjny: Linux (proCertum Form PU Configurator) – część serwerowa
  • serwer www: Apache,
  • baza danych SQL: FireBird
  • PHP: język skryptowy PHP
DANE KONTAKTOWE

Infolinia Certum:

 

Nasi konsultanci są dostępni w dniach roboczych (pon-pt) w godzinach 7-17:

 

801 540 340 (tel. stacjonarnych)*

+48 91 4801 340 (tel. komórkowych)*

więcej na stronie www

 

* – stawka za minutę połączenia zgodnie z cennikiem operatora

KORZYŚCI

Automatyzacja

 

Dzięki proCertum Form możliwa jest automatyzacja procesu przesyłania i odbioru, dużych ilości dokumentów pochodzących od różnych nadawców i z różnych lokalizacji.

Wysokie bezpieczeństwo

System proCertum Form zapewnia wysokie bezpieczeństwo, gwarantuje integralność i poufność przesyłanych dokumentów.

Eliminacja błędów pracy manualnej

 

Dzięki proCertum Form możliwe jest wyeliminowanie pomyłek pojawiających się przy manualnej obsłudze procesu wymiany dokumentów elektronicznych i ich redystrybucji.

Minimalizacja kosztów 

System proCertum Form pozwala zminimalizować koszty, będące wynikiem skrócenia czasu obsługi procesu wymiany dokumentów i ograniczenie liczby błędów.

Wiarygodna identyfikacja autora dokumentu

System proCertum Form pozwala na wiarygodną identyfikację autora dokumentu elektronicznego.

Niezaprzeczalność nadania i odbioru

System proCertum Form zapewnia jednoznaczną identyfikację procesu nadania i odbioru dokumentu elektronicznego.

OFERTA

Wycena przygotowywana indywidualnie pod Klienta.