Aktualności

Stawiamy na lepszą jakość, a nie „jakoś to będzie…”, czyli jak przygotowujemy wydania wersji naszych systemów


Wprowadzamy nowy sposób wydawania wersji naszych systemów. Po co to robimy? Chcemy zaproponować Państwu wspólną pracę nad harmonogramami wydań, co pozwoli usprawnić planowanie projektów oraz wprowadzić większą kontrolę nad wprowadzaniem zmian, a zmniejszyć ryzyko wystąpienia błędów. Nowy sposób przygotowywania wydań, to także przekazywanie Państwu kilku projektów w jednym wydaniu. Po więcej szczegółów zapraszamy do lektury niniejszego artykułu.

Dlaczego tak ważne jest przygotowywanie wydań wersji naszych systemów? Dlaczego Państwo również powinni znać zasady według których pracujemy?

 

Jako twórca oprogramowania dla obszaru leasingu przygotowujemy takie systemy jak: LEO Leasing, LEO FK czy Tiger. Jednak zapewnienie poprawności działania aplikacji wymaga również korzystania z oprogramowania wspomagającego: BPS, ePOS Connector, webLSP i wielu innych. Poza stałym rozwojem funkcjonalności, naprawą błędów, optymalizacją wydajności tych aplikacji realizowane są projekty, w ramach których nasi klienci zgłaszają potrzebę modyfikacji jakiejś funkcjonalności, czy wykonania dodatkowej konfiguracji. Wszystkie te prace powinny być zaplanowane i zarządzane. Zarządzanie tymi pracami jest niezwykle ważne, bo nikt z Państwa nie chciałby otrzymać wersji, która jest w fazie implementacji czy testów. Istotne jest, aby zmiany, które nie zostały zweryfikowane pozytywnie przez użytkowników, nie znalazły się na środowisku produkcyjnym.

To gwarantuje nam proces zarządzania wydaniami. Jednak zasady, którymi się kierujemy powinny być jasne i zrozumiałe nie tylko dla producenta oprogramowania. Zachęcamy wręcz do aktywnego udziału w działaniach prowadzonych w tym zakresie już na etapie tworzenia harmonogramu (poprzez zgłaszanie uwag dotyczących terminów, dostępności Państwa zasobów w trakcie testów). Wspólne wypracowanie harmonogramu, jak i ogólne zrozumienie tematu pozwala na uniknięcie wielu problemów.

 

Jak to właściwie wygląda?

 

Co to jest wersja bazowa? To wersja produkcyjna (obecnie używana  na środowisku produkcyjnym Klienta), bądź wersja, która przeszła pozytywne testy przeprowadzone przez testerów ADS. W ramach testów wersji sprawdzana jest każda funkcjonalność, każda zmiana, która została wprowadzona – czy to poprawka do błędu, czy zmiany wynikające ze zrealizowanego projektu, bądź poprawki wydajnościowe.

Kiedy planujemy projekty i przygotowujemy harmonogram prac zastanawiamy się nad tym, na jakiej wersji bazowej będziemy dany projekt realizować. Możliwości są dwie:

 • na ostatniej wersji rozwojowej, która przeszła pozytywne testy wersji – co daje większą gwarancję, że wersja jest wolna od błędów. Taka wersja dodatkowo wymaga przeprowadzenia testów wersji przez Państwa. Daje to Państwu możliwość zapoznania się z nowymi funkcjonalnościami, zmianami, które zostały w niej wprowadzone poza zrealizowanymi projektami.
 • na wersji produkcyjnej obecnie używanej przez Państwa. Tutaj testy wersji nie są wymagane, ponieważ zmiany wprowadzone wynikają albo z poprawy konkretnych błędów, albo z realizacji projektu. Wystarczy więc zweryfikować czy poprawki bądź funkcjonalności dostarczone w ramach projektu działają poprawnie.

 

Jakie są więc zalety płynące z takiego podejścia?

 

 • Projekty realizowane w oparciu o wersję bazową, która jest już przetestowana, niosą za sobą mniejsze ryzyko wystąpienia błędów.
 • Klienci mają dostęp do nowych funkcjonalności „systematycznie”.
 • Projekty „scalane” i realizowane w ramach jednego wydania, przekazywane są do testów razem – dzięki temu czas poświęcony na ich wykonanie jest znacznie krótszy niż testowanie każdej wersji oddzielnie, a to z kolei oznacza krótszy czas od startu do zamknięcia projektu, czyli wdrożenia na środowisko produkcyjne.
 • Wiemy jakie zmiany są wprowadzone w ramach wydania, więc w łatwy sposób można wykazać różnice między wersjami.
 • Wspólna praca nad harmonogramem i zakresem tego co będzie stanowiło przedmiot wydania pozwoli Państwu na efektywniejsze planowanie testów po swojej stronie, bez zaburzenia bieżących prac.

 

Podsumowując stawiamy na lepszą jakość, którą chcemy uzyskać poprzez:

 • Wspólną pracę nad harmonogramami wydań;
 • Lepsze planowanie projektów;
 • Przekazywanie jednego wydania, w ramach którego przekazujemy kilka projektów;
 • Większa kontrola wprowadzanych zmian, więc mniejsze ryzyko wystąpienia błędów.

 

autor: Irena Szmołda