Wypowiedź eksperta

 

Procedura wdrożenia nowej wersji

 

 

Choć zamiany są konieczne, to czasem z nimi wiąże się pewien niepokój, czy będą to zmiany na lepsze. Jednak bez nich nie ma rozwoju, nie ma postępu. Nasza propozycja, którą dla Państwa przygotowaliśmy, to nowa procedura wdrażania nowych wersji naszych systemów i aplikacji. Jesteśmy w końcowej fazie jej przygotowania, więc możemy już uchylić rąbka tajemnicy i zaprezentować kilka jej kluczowych punktów.

q

Szanowni Państwo!

Już niebawem wejdzie w życie długo wyczekiwana procedura wdrożenia nowej wersji. W naszych rozmowach z Państwem już o tym informowaliśmy i wiemy, że zmiany są oczekiwane z niecierpliwością. Pozwolimy sobie zatem nieco przybliżyć Państwu korzyści, jakie płyną z tej zmiany.

 

Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że potrzeba wdrożenia nowej wersji jest zwykle następstwem jednej z wymienionych przyczyn:

  • Prowadzone projekty wymagają aktualizacji wersji;
  • Terminarz zmian wersji, z którego wynika, że już czas;
  • Spontaniczna decyzja o wgraniu nowej wersji.

 

Wdrożenie nowej wersji według zaplanowanego harmonogramu

Z pewnością wiedzą Państwo, że planowanie podniesienia wersji w oderwaniu od harmonogramów toczących się projektów jest niemożliwe, a aktualizacja wersji bez dokładnego zaplanowania – ryzykowna. My również zdajemy sobie z tego sprawę i wychodzimy naprzeciw Państwa potrzebom.

 

Na początku każdego roku nasz Dział Handlowy będzie się z Państwem kontaktował celem ustalenia planowanych terminów wdrożeń nowych wersji aplikacji. Terminy będą ustalane obustronnie, co pozwali na efektywny rozkład zasobów. Dzięki temu zyskają Państwo pewność, że w każdym przypadku zapewnimy wystarczające wsparcie.

 

Wdrożenie nowej wersji jako odrębny projekt

Każde wdrożenie nowej wersji będzie traktowane jak odrębny projekt, tak więc otrzyma swój własny numer ofertowy (w standardowym formacie TXXXXX).

 

Oczywiście w dalszym ciągu wraz z wersją możliwe będzie dostarczenie zmian objętych poszczególnymi projektami. Wówczas projekt wdrożenia wersji będzie projektem bazowym, a poszczególne zmiany będą stanowiły podprojekty, których harmonogramy będą zintegrowane z harmonogramem wdrożenia wersji.

 

Testy środowiska według listy wymagań

Pierwszym ważnym punktem na liście zadań do wykonania lub rozdzielenia w projekcie wdrożenia wersji jest przygotowanie środowiska. W zależności od modelu współpracy przygotowanie środowiska będzie leżało po Państwa lub po naszej stronie, ale zawsze będzie przebiegało w ten sam sposób i zgodnie z przygotowaną przez Asseco Data Systems (ADS) listą wymagań. Dodatkowo każda aktualizacja systemu będzie się odbywać poprzez zastosowanie instalatorów, co pozwoli na ograniczenie błędów i poprawek do minimum, a więc zaoszczędzi drogocenny czas i zasoby.

 

W ADS testami regresji objęte są wersje bazowe, a same testy są wykonywane na środowisku developerskim. Ograniczeniem takiego podejścia jest oczywiście brak możliwości wychwycenia nieprawidłowości wynikających ze specyficznych cech środowiska docelowego. Dlatego obowiązkową pozycją w harmonogramie wdrożenia nowej wersji są testy regresji po Państwa stronie. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że przeprowadzenie pełnych testów regresji może kolidować z Państwa bieżącą działalnością, zwłaszcza przy ograniczonych zasobach i braku doświadczenia testerskiego wśród użytkowników systemu.

 

Ze względu na powyższe, w ramach implementacji nowej wersji aplikacji dostępne będzie dla Państwa dodatkowe wsparcie. Wykwalifikowanie testerzy ADS będą mogli przeprowadzić pełne testy regresji na Państwa środowisku, wykorzystując do tego celu scenariusze testowe – nasze, Państwa lub łączone. Po przeprowadzeniu takich testów przez ADS otrzymają Państwo szczegółowy raport (i oczywiście dokładnie przetestowany system).

 

Jeśli jednak zdecydują się Państwo na wykonanie testów regresji we własnym zakresie, zawsze będziecie Państwo mogli skorzystać z innej dodatkowej opcji, którą Państwo już doskonale znają, a mianowicie z asysty Konsultanta ADS.

 

Prezentacja zmian w nowych wersjach

Kolejną ważną zmianą, która z pewnością Państwa ucieszy, są prezentacje nowych wersji. Jak Państwo doskonale wiedzą, każda nowa wersja niesie za sobą szereg zmian i udogodnień, o których istnieniu powinni zostać poinformowani jej użytkownicy. Tylko w ten sposób będą mieli szansę na pełne wykorzystanie możliwości systemu podczas wykonywania codziennych obowiązków.

 

To tylko niektóre ze zmian, jakie wejdą w życie wraz z nową procedurą wdrożenia wersji. Mamy nadzieję, spodoba się Państwu nasze nowe podejście do tego typu projektów oraz, że podniesie ono jakość dostarczanych Państwu rozwiązań.

 

autorzy: Artur Barcikowski ; Maciej Kerner ; Anna Rysicz