Information about
Asseco Data Systems

Research & Development

Nowatorska koncepcja poboru opłat i rozliczania usług miejskich w ramach smartcity

Projekt „Nowatorska koncepcja poboru opłat i rozliczania usług miejskich w ramach SmartCity” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Transport zbiorowy to przeważnie największe koszty miasta (25-30% budżetu), wymagające ciągłej optymalizacji. Poszukiwane są rozwiązania integrujące usługi miasta z perspektywy klientów (np. mieszkańców, którzy przemieszczają się po mieście) jak i dostawców usług transportowych. Wygodne korzystanie z transportu w mieście oznacza obecnie intermodalność podróży i zintegrowane wnoszenie opłat (m.in. za parkowanie, przejazd koleją metropolitalną/miejską/podmiejską, autobusem, rowerem). Z uwagi na rosnącą konkurencję pomiędzy miastami, istotny staje się monitoring wskaźników kluczowych aspektów życia w mieście, potwierdzonych stosowną certyfikacją na zgodność z normą ISO 37120:2014.

Okres realizacji projektu:

01.09.2017 – 30.06.2021

Cel projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie badań i opracowanie rozwiązania zapewniającego unikalny na rynku pakiet narzędzi i usług:

  1. Umożliwiających wygodne korzystanie z intermodalnego transportu zbiorowego wraz z rozliczeniem finansowania i zintegrowanym, sprawiedliwym społecznie poborem opłat maksymalizującym wpływy ze sprzedaży dzięki powszechności uiszczania opłat za przejazd oraz zmniejszającym koszty windykacji.
  2. Wspierających zarządzanie cyfrową infrastrukturą oraz usługami miast z wykorzystaniem sensorów i sterowników wraz z nowoczesnymi mechanizmami analizy i korelacji informacji płynących z różnych obszarów funkcjonowania miasta, tak aby wspomagać właściwe decyzje związane z inwestycjami i działać na rzecz podniesienia wskaźnika jakości życia w mieście w oparciu o normę ISO 37120:2014 z wykorzystaniem rozwiązań klasy Internet of Things, Machine Learning, Big Data.

Planowane efekty:

Zrealizowane będą: analiza wykonalności i budowa systemu wygodnej podróży w modelach „hands free” i „pay-as-you-go” oraz zintegrowanie poboru opłat z nowoczesnymi instrumentami płatniczymi i nowymi usługami administracji publicznej (np. potencjalnie z integracją z rozwiązaniami obszaru Pomocy Społecznej i Rodziny np. 500+, zasiłki społeczne, Karta Dużej Rodziny), respektujące jednocześnie złożoność formalno-prawną (ulgi) 
i bezpieczeństwo.

Wartość projektu:

8 208 817,82 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

4 041 108,40 zł

Smart-idhub: system zarządzania

Scentralizowanymi i rozproszonymi środkami identyfikacji opartymi o blockchain i wykorzystujący kryptograficzne algorytmy postkwantowe, zintegrowany z kwalifikowanymi usługami zaufania

Projekt „SMART-IDHUB: System Zarządzania scentralizowanymi i rozproszonymi środkami identyfikacji opartymi o Blockchain i wykorzystujący kryptograficzne algorytmy postkwantowe, zintegrowany z Kwalifikowanymi Usługami Zaufania” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Podziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji projektu:

01.07.2021 – 31.12.2023

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie systemu SMART-IDHUB agregującego dostawców usług identyfikacji elektronicznej, zintegrowanego z kwalifikowanymi usługami zaufania. Badania obejmują opracowanie innowacyjnego silnika oceny ryzyka zapewniającego wymagany poziom bezpieczeństwa transakcji identyfikacji, odpowiedni dla kwalifikowanych usług zaufania. Rozwiązanie będzie także wspierało rozproszone środki identyfikacji oparte o blockchain. Jednocześnie zapewni odporność na ataki z wykorzystaniem komputerów kwantowych.

Planowane efekty:

W wyniku projektu zostaną wdrożone dwa rodzaje nowych i komplementarnych produktów:

  • Pierwsze rozwiązanie to rozszerzenie zakresu dotychczasowych usług podpisu elektronicznego świadczonych przez Asseco Data Systems S.A. 
dla osób reprezentujących podmioty gospodarcze oraz osób fizycznych. Na rynek wprowadzona zostanie nowa usługa wydawania certyfikatów kwalifikowanych krótkoterminowych do podpisów jednorazowych OTF (w locie) na podstawie zdalnej identyfikacji.
  • Drugi produkt, to niezależne uruchomienie platformy SMART-IDHUB agregującej szeroki wachlarz usług identyfikacji tożsamości. W zależności od wymagań transakcji biznesowej platforma dostarczać będzie środki identyfikacji o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa, zasięgu geograficznym czy koszcie jednostkowym identyfikacji.

Wartość projektu:

8 208 817,82 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

4 041 108,40 zł

News

We develop software, services and solutions for the digitisation of business and central and local government.

Asseco's achievements in Africa recognized by international research institutes

Code Signing – trusted providers sign their applications

Asseco tops the "ITWiz Best100" report for 2022

Automatic e-sealing

Trusted Economy Forum 2023: trust is key in sports and business

Asseco supports digital transformation of Democratic Republic of Congo

Trusted Economy Forum 2023: Business can't choose between user experience and security

UN Commission for Africa will use experience of Asseco-trained experts

Asseco has launched a cybersecurity agency in Togo

Asseco won in 14 categories of the "ITwiz Best100" report

Asseco with "Investor in Human Capital" certificate

LEO System® 4.0 the best software for financial institutions according to Gazeta Finansowa

The solution developed by Asseco Data Systems for leasing companies has been included in the "Best Software for Financial Institutions" list prepared by Gazeta Finansowa. According to the editors, the awarded systems take into account the specific needs that companies in the financial sector have.

Asseco to support Botswana's digital transformation

Simply Sign and Mobile Touch by Asseco the best products for companies according to Gazeta Finansowa

Rzeszów with the Smart City title

Asseco's qualified electronic signature for Santander Bank Polska's customers

The latest trends in information technology for business already on 12 May 2016 in Gdańsk

Asseco will support digitization of postal services in Zambia

Asseco continues cooperation with KRUS on the development of the Workflow system

Asseco joins the Cyber Science research and didactic consortium

The new IT system for Sieradz from Asseco allows to handle official matters without leaving home

Asseco invests in Pirios, a leader in digital solutions for customer communication

Developing cyber security in Africa

Interactive Cultural Institution "Rzeszów Cellars" in multimedia form with support of Asseco

Asseco has implemented an intelligent parking system in Rzeszów

Asseco has implemented digital signature on tablets in Plus points of sale

Asseco has implemented a civic budget management system at the Zabrze City Hall

Asseco Cloud will have its headquarters in Szczecin

Asseco Data Systems in the top ten of the IT@Bank ranking

Asseco Poland creates Asseco Cloud and develops cloud services

Asseco implements e-signing of financing agreements at BNP Paribas Leasing Solutions Polska

EFL Group and Asseco create digital solutions for SMEs

Asseco has implemented a modern remote customer service system at ZWIK Grodzisk Mazowiecki

Asseco has implemented the Electronic Storage Medium at the Cooperative Bank in Lubaczów

2021 a year of paperless and digital customer communication

Asseco receives Smart City Poland Award

Żabka's franchisees submitted over 60,000 e-signatures via Asseco platform

Asseco is the partner of Smart City Forum

Asseco will implement the first smart city parking system

Cloud by Asseco - a new brand on the Polish cloud market is to be launched

Inperly app users gain SimplySign e-signature capability